Cerita Tentang Jakarta # 18Duh mani lieur yeuh sapopoe ngan molototan laptop da pagawean nyien essay teu angges-angges. Tinggal saeutik deui nerjemahkeun ka bahasa Enggris, meh bisa gancang dipariksa ku suamina ka Riri. Rek menta tolong Bang Agus karunya ah da ti kamari ngges ngagawean nu Kak Nita tilu essay, gelo nyak. Mani hese pisan menang kalimat nu endah jang bagian 'conclusion', ges dua jam hayoh we bolak-balik dina eta pokok bahasan. Mana lapar deui, eweh makanan nu menarik hate. 

Jakarta, 23 Januari 2011

0 comments:

Post a Comment

follow me on instagram